Groepen

Bijeenkomsten

SamenZonder organiseert op locatie bijeenkomsten rondom verlieservaringen. Een rouwgroep geeft de gelegenheid om open te communiceren over ervaringen en gevoelens. Het biedt de mogelijkheid om bij de ander herkenning en erkenning te vinden. 

Wij verzorgen ervaringsgerichte workshops voor:

  • Begeleiders van jongeren die met rouw en verlies te maken hebben. Te denken valt aan mensen in het onderwijs, de pleegzorg en de gehandicaptenzorg.
  • Jongeren vanaf 12 jaar. Te verzorgen op scholen in het voortgezet onderwijs die ook te maken kunnen hebben met afkomstproblematiek en verlies.
  • Kinderen vanaf groep 6 tot en met groep 8. Te verzorgen op basisscholen die ook te maken kunnen hebben met afkomstproblematiek en verlies.
  • Jongens met oppositioneel gedrag. Jongens die voortdurend boos zijn en daar moeilijk uitkomen. (Dit zijn op maat ontwikkelde programma’s)

Scholen

Werken met leerlingen en/of leerkrachten vraagt erom om in contact te blijven, te communiceren met jezelf en de ander. Door de vaart die het onderwijs met zich mee brengt kan dit  op de achtergrond raken. Er is vaak te weinig tijd om af en toe stil te staan, je te realiseren hoe je werkt en welke vragen je op je pad tegenkomt.

Scholen en (zorg)instellingen kunnen zich aanmelden voor een verkennend gesprek door contact met ons op te nemen. 

Bijeenkomsten

SamenZonder organiseert op locatie bijeenkomsten rondom verlieservaringen. Een rouwgroep geeft de gelegenheid om open te communiceren over ervaringen en gevoelens. Het biedt de mogelijkheid om bij de ander herkenning en erkenning te vinden. 

Wij verzorgen ervaringsgerichte workshops voor:

  • Begeleiders van jongeren die met rouw en verlies te maken hebben. Te denken valt aan mensen in het onderwijs, de pleegzorg en de gehandicaptenzorg.
  • Jongeren vanaf 12 jaar. Te verzorgen op scholen in het voortgezet onderwijs die ook te maken kunnen hebben met afkomstproblematiek en verlies.
  • Kinderen vanaf groep 6 tot en met groep 8. Te verzorgen op basisscholen die ook te maken kunnen hebben met afkomstproblematiek en verlies.
  • Jongens met oppositioneel gedrag. Jongens die voortdurend boos zijn en daar moeilijk uitkomen. (Dit zijn op maat ontwikkelde programma’s)

Scholen

Werken met leerlingen en/of leerkrachten vraagt erom om in contact te blijven, te communiceren met jezelf en de ander. Door de vaart die het onderwijs met zich mee brengt kan dit af en toe op de achtergrond raken. Er is vaak te weinig tijd om af en toe stil te staan, je te realiseren hoe je werkt en welke vragen je op je pad tegenkomt.

Scholen en (zorg)instellingen kunnen zich aanmelden voor een verkennend gesprek door contact met ons op te nemen.