Werkwijze

Eerste gesprek

In een eerste gesprek verkennen we samen de vraag en het aanbod. De bereidheid om iemand te begeleiden op zijn pad werkt vanuit wederkerigheid en processen die elkaar raken en verbinden. Ik werk in het hier en nu en gebruik mijn levensverhaal en achtergrond om inzicht te delen.

Stimuleren van persoonlijke processen en de dynamiek die daarbij hoort. Ik denk niet traditioneel in problemen en oplossingen. Ik werk vanuit het in beweging zetten van het vraagstuk waar je mee worstelt. Door samen te kijken naar de lichamelijke processen die daarbij horen.

Nieuwe inzichten

Wij werken met lichaamsgerichte en creatieve opdrachten, waarbij je zicht krijgt op de verliesprocessen, stressfactoren en emoties die daar bijhoren. Stap voor stap krijg je meer inzicht in vastzittende overtuigingen en gedrag dat daar bijhoort.

Het praktijk ligt aan het bos en wandelingen kunnen onderdeel zijn van de begeleiding die ik geef. In liefde en rouw kijken we samen naar het proces waarin jij stappen zet. Welkom in alles wat er is.

Na het eerste gesprek is er ruimte om even na te gaan of er een klik is en/of wij datgene kunnen bieden wat besloten ligt in de vraag.

Eerste gesprek

In een eerste gesprek verkennen we samen de vraag en het aanbod. De bereidheid om iemand te begeleiden op zijn pad werkt vanuit wederkerigheid en processen die elkaar raken en verbinden. Ik werk in het hier en nu en gebruik mijn levensverhaal en achtergrond om inzicht te delen.

Stimuleren van persoonlijke processen en de dynamiek die daarbij hoort. Ik denk niet traditioneel in problemen en oplossingen. Ik werk vanuit het in beweging zetten van het vraagstuk waar je mee worstelt. Door samen te kijken naar de lichamelijke processen die daarbij horen.

Nieuwe inzichten

Wij werken met lichaamsgerichte en creatieve opdrachten, waarbij je zicht krijgt op de verliesprocessen, stressfactoren en emoties die daar bijhoren. Stap voor stap krijg je meer inzicht in vastzittende overtuigingen en gedrag dat daar bijhoort.

Het praktijk ligt aan het bos en wandelingen kunnen onderdeel zijn van de begeleiding die ik geef. In liefde en rouw kijken we samen naar het proces waarin jij stappen zet. Welkom in alles wat er is.

Na het eerste gesprek is er ruimte om even na te gaan of er een klik is en/of wij datgene kunnen bieden wat besloten ligt in de vraag.

In een eerste gesprek verkennen we samen de vraag en het aanbod. De bereidheid om iemand te begeleiden op zijn pad werkt vanuit wederkerigheid en processen die elkaar raken en verbinden.